Get Appointment

<span style=Utmaningen "> shape
Sammanhang

Utmaningen

  • Matproduktion är en av de största miljöbovarna, både ur ett produktions- och konsumtionsperspektiv.
  • Stora städer är de mest förorenande befolkningcentren i världen.
  • Kris i demokratisk legitimitet: allt fler skikt av befolkningen kopplar bort sig från den politiska processen.

Sammanhang

Behovet

  • Öka alternativen och utbildning för medborgare att överväga ekologisk och lokal matproduktion som en möjlighet och därmed och det individuella och kollektiva välbefinnandet.
  • Främja mer levande städer genom utbyggnad av gemenskapsdrivna grönområden.
  • Uppmuntra medborgarnas deltagande i att konfigurera hur städerna fungerar.

<span style=Behovet">