Get Appointment

Projektet

U-GARDEN: Främjande av kapacitetsbyggande och kunskap för fler stadsodlingar i europeiska städer.

U-GARDEN syftar till att främja kapacitetsbyggande och kunskap för att få till stånd fler odlingar i och omkring städer i Europa. Sådana odlingar har traditionellt varit en viktig del av det urbana- och peri-urbana landskapet. Förutom matproduktion erbjuder stadsodlingar en mängd ekosystem- och sociala tjänster med positiv inverkan på hållbar stadsutveckling. Projektets huvudsakliga syfte är därför att främja implementeringen av stadsodlingar och agroforestry-erfarenheter som en viktig del av det strategiska ramverket för hållbar stadsutveckling i Europa, från en interdisciplinär synvinkel. För att nå detta mål kommer projektet att försöka uppnå flera mål: 

  • 1) identifiera behov, problem och möjligheter gällande urban- och peri-urban odling samt agroforestry
  • 2) främja kapacitetsbyggande inom stadsodling kopplat till policies och styrning, främst genom Urban Living Labs, där en mångfald av aktörer medskapar erfarenheter och kunskap som kan användas inom policyskapande och styrning för odling i och omkring i städer kopplat till hållbar stadsutveckling, matproduktion och självhushållning
  • 3) främja medborgarnas involvering och medskapande av odling i staden
  • 4) främja innovativa affärsmodeller kring hållbar och lokal matproduktion
  • 5) utvärdera inverkan av implementeringen av agroforestry/stadsodling utifrån sociala, kulturella och miljömässiga perspektiv
  • 6) skapa kriterier och verktyg för att stödja beslutsfattandet i placeringen av stadsodlingar och agroforestry-odlingar i stadsplanering.

U-GARDEN samlar 10 partners och 6 samarbetspartners som täcker vetenskapliga, tekniska och sociala kompetenser från 4 olika europeiska länder (Polen, Rumänien, Spanien och Sverige).