Get Appointment

Våra mål

Huvudsyftet med U-GARDEN är att främja stadsodlingar som en viktig komponent i ett strategiskt ramverk för hållbar stadsutveckling i Europa. För att uppnå detta har projektet följande specifika mål och mål:

S.0.1
S.0.1

S.0.1

Identifiering av behov, problem och möjligheter kring stadsodlingar och agroforestry

S.0.2
S.0.2

S.0.2

Främja kapacitetsbyggande inom stadsodling kopplat till policies och styrning, främst genom Urban Living Labs, med fokus på matproduktion och konsumtion.

S.0.3
S.0.3

S.0.3

Utveckla metoder för kapacitetsbyggande och medskapande kopplat odling staden

S.0.4
S.0.4

S.0.4

Främjande av innovativa affärsmodeller kring hållbar och lokal matproduktion.

S.0.5
S.0.5

S.0.5

Utvärdering av påverkan av genomförandet av agroforestry/stadsodling i projektet utifrån sociala, kulturella och miljömässiga dimensioner.

S.0.6
S.0.6

S.0.6

Setting up a multi-criteria framework to support decision-making in the location of urban gardens and agroforestry plots.

Shape