Get Appointment

Valencia

Valencia

Valencia har en lång tradition av odlingslotter och matproduktion, både inne i staden och i olika kommuner i storstadsregionen runt Valencia. Den nyligen antagna stadsodlingsplanen, som snart ska implementeras innebär utvidgning av stadsodlingar i Valencia, är ett perfekt politiskt ramverk för att utveckla projektets aktiviteter.

Göteborg

Göteborg har också en lång tradition av odlingslotter och de senaste femton åren har moderna former av stadsodling vuxit i antal. Staden har äger och förvaltar 3000 hektar jordbruksmark. Göteborg har även många satellitförorter som ligger omgivna av delvis övergiven jordbruksmark som kan nyttjas till odling. Nyligen har nya projekt för gröna infrastrukturer med avseende

Göteborg
Warszawa

Warszawa

I Warszawa finns exempel på olika typer av stadsodlingar som skiljer sig åt gällande historia, deltagandets skala och mångfalden av intressentgrupper och platsen i stadens struktur. Det finns typiska, traditionella odlingslotter, halvprivata fönsterbänksodlingar i flerfamiljshus, gemenskapsodlingar och informella gemenskapsparker.

Brașov

Brașov är ett exempel på en kommun i Rumänien som arbetar mycket med hållbar utveckling och för att bli en grönare stad. De vill förhindra bebyggandet av stadens grön- och skogsområden genom att visa på nyttan av att använda dessa ytor till agroforestry och här finns stor potential och vilja till att öka odlandet bland kommunens innevånare..

Brașov