Get Appointment

Valencia

Valencia

Valencia are o tradiție îndelungată în susținerea proiectelor, care sunt situate atât în interiorul capitalei, cât și în diferite municipalități din zona metropolitană și spații periurbane. Recentul Plan de Agricultură Urbană, care urmează să fie implementat în curând, prevede extinderea grădinilor urbane din Valencia și este un cadru politic perfect pentru dezvoltarea activităților proiectului.

Gothenburg

Gothenburg are, de asemenea, o tradiție îndelungată susținerea proiectelor verzi și în ultimii cincisprezece ani formele moderne de agricultură urbană au crescut numeric. Orașul are multe suburbii satelit, cu multe terenuri abandonate între ele. Recent, au fost lansate noi proiecte verzi de infrastructură în ceea ce privește utilizarea terenurilor, agricultura urbană, modele economice ecologice durabile și soluții de protecție împotriva inundațiilor.

Gothenburg
Varoșovia

Varoșovia

Varșovia este un exemplu pentru diverse tipuri de grădini urbane (private, sociale, comunitare) care diferă în geneza lor istorică, scara de participare și diversitatea grupurilor de interes, localizarea în structura orașului. De-a lungul timpului au existat grădini traditionale, grădini semi-private la ferestrele blocurilor, grădini comunitare și parcuri informale și, în final, ploturi socio-terapeutice în apropierea centrelor comunitare.

Brașov

Brașov este un exemplu de municipalitate care caută să devină un oraș verde prin descurajarea construcției în zonele împădurite și cu potențial mare de extindere a grădinilor urbane și a experiențelor agroforestiere.

Brașov