Get Appointment

Obiectivele noastre

Scopul principal al U-GARDEN este promovarea grădinilor urbane și a experiențelor similare de producție de alimente verzi ca o componentă cheie a unui cadru strategic pentru dezvoltarea urbană durabilă în Europa. În acest scop, proiectul prevede următoarele obiective și ținte specifice:

S.0.1
S.0.1

S.0.1

Identificarea nevoilor, problemelor și oportunităților privind grădinile urbane și experiențele agroforestiere.

S.0.2
S.0.2

S.0.2

Promovarea, prin experiențele Urban Living Labs (ULLS), a modelelor de guvernare ecologică pentru producția și consumul de alimente în orașe.

S.0.3
S.0.3

S.0.3

Dezvoltarea capacității cetățenilor pentru dezvoltarea experiențelor de dezvoltare urbană durabilă.

S.0.4
S.0.4

S.0.4

Promovarea modelelor de afaceri inovatoare în jurul producției alimentare durabile și locale.

S.0.5
S.0.5

S.0.5

Evaluarea impactului implementării experiențelor agroforestiere/grădini urbane în dimensiunile lor sociale, culturale și de mediu.

S.0.6
S.0.6

S.0.6

Crearea unui cadru multicriterial pentru a sprijini luarea deciziilor în amplasarea grădinilor urbane și a parcelelor agroforestiere.

Shape