Get Appointment

Projekt

U-GARDEN: Promowanie budowy zdolności i wiedzy dla rozwoju ogrodnictwa miejskiego w miastach europejskich.

Ogrody są kluczowym elementem tradycyjnych, miejskich i podmiejskich krajobrazów europejskich metropolii. Poza produkcją i konsumpcją żywności ogrody miejskie zapewniają szeroki zakres usług ekosystemowych i społecznych, co ma pozytywny wpływ na środowisko miejskie, życie społeczne i warunki mieszkaniowe. Dlatego głównym celem tego projektu jest promowanie wdrażania ogrodów miejskich i upraw agroleśniczych jako kluczowych elementów strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, w ujęciu interdyscyplinarnym. W tym celu projekt będzie starał się osiągnąć kilka celów:

  • 1) zidentyfikowanie potrzeb, problemów i możliwości dotyczących miejskich ogrodów i upraw agroleśniczych;
  • 2) promowanie, za pośrednictwem Urban Living Labs, budowania zdolności interesariuszy w zakresie zarządzania produkcją i konsumpcją żywności w miastach;
  • 3) stymulowanie budowania zdolności obywateli do zaangażowania w przedsięwzięcia związane ze zrównoważonym rozwojem miast;
  • 4) wspieranie innowacyjnych modeli biznesowych dla zrównoważonej i lokalnej produkcji żywności;
  • 5) ocena wpływu wdrażania upraw agroleśniczych / ogrodniczych w ich wymiarze społecznym, kulturowym i środowiskowym;
  • 6) ustanowienie wielokryterialnych ram wspomagających podejmowanie decyzji dotyczących lokalizacji ogrodów i upraw agroleśniczych w miastach.


U-GARDEN zrzesza 10 partnerów i 6 partnerów współpracujących, gwarantując pełne pokrycie kompetencji naukowych, technicznych i społecznych z 4 różnych krajów europejskich (Hiszpania, Polska, Rumunia i Szwecja).