Get Appointment

Problemy shape
Kontekst

Problemy

  • Sektor żywności jest jednym z najbardziej zanieczyszczających środowisko sektorów gospodarki (produkcja, konsumpcja).
  • Duże miasta są najbardziej zanieczyszczającymi środowisko skupiskami ludności na świecie.
  • Kryzys demokratycznej legitymizacji władzy: coraz więcej warstw społeczeństwa odłącza się od procesu politycznego.

Kontekst

Potrzeby

  • Zwiększenie możliwości i szkoleń dla obywateli, aby brali pod uwagę ekologiczną i lokalną produkcję żywności jako realną opcję, sprzyjającą ich indywidualnemu i społecznemu dobrobytowi.
  • Rozwijanie miast w sposób bardziej przyjazny do życia poprzez rozbudowę terenów zieleni będących pod kontrolą lokalnych społeczności.
  • Zachęcanie obywateli do udziału w definiowaniu sposobu działania miast.

Potrzeby