Get Appointment

Cele

Głównym celem U-GARDEN jest promocja ogrodów miejskich i podobnych przedsięwzięć związanych z produkcją żywności pochodzenia roślinnego, jako kluczowego elementu strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju miast w Europie. W tym celu projekt przewiduje następujące cele szczegółowe:

S.0.1
S.0.1

S.0.1

Identyfikacja potrzeb, problemów i szans dotyczących ogrodów miejskich i upraw agroleśnych.

S.0.2
S.0.2

S.0.2

Promowanie, za pośrednictwem Urban Living Labs, budowania zdolności interesariuszy w zakresie zarządzania produkcją i konsumpcją żywności w miastach.

S.0.3
S.0.3

S.0.3

Stymulowanie budowania zdolności obywateli do zaangażowania w przedsięwzięcia związane ze zrównoważonym rozwojem miast.

S.0.4
S.0.4

S.0.4

Wspieranie innowacyjnych modeli biznesowych dla zrównoważonej i lokalnej produkcji żywności.

S.0.5
S.0.5

S.0.5

Ocena wpływu wdrażania upraw agroleśniczych / ogrodniczych w ich wymiarze społecznym, kulturowym i środowiskowym.

S.0.6
S.0.6

S.0.6

Ustanowienie wielokryterialnych ram wspomagających podejmowanie decyzji dotyczących lokalizacji ogrodów i upraw agroleśniczych w miastach.

Shape